top of page

ਸਾਡੀ ਤਜਰਬਾ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਹਨ:

Agilah A/P Ramasamy v Commissioner for Labour [2019] SGHC 80

Palraj Duraiarasan v Chia Lip Seng t/a Mong Seng Construction [2019] SGDC 156

Poh Huat Heng Corp Pte Ltd and others v Hafizul Islam Kofil Uddin [2012] SGCA 31

Sohel Miah Wajuddin Miah v Meng Heng Glass Pte Ltd [2012] SGDC 503

Ong Wah Chuan v Seow Hwa Chuan [2011] SGHC 98

Selvam Raju v Camelron General Contractors and another [2010] SGHC 68

Chandran A/L Subbiah v Dockers Marine Pte Ltd [2009] SGCA 58

Karuppiah Ravichandran v GDS Engineering Pte Ltd and another [2009] SGHC 119

Murugaian Saravanan v Teambuild Construction Pte Ltd [2009] SGDC 365

Hao Wei (S) Pte Ltd v Rasan Selvan [2008] SGHC 148

Vadivel Ramesh and Another v Aegis Equipment Pte Ltd and Another [2003] SGHC 3

Pandian Marimuthu v Guan Leong Construction Pte Ltd [2001] SGHC 96

Rajamanikam Ramachandran v Chan Teck Yuen and Another [1998] SGHC 259

Re Haji Meera Hussain’s Will’s Trust [1994] SGHC 271 

bottom of page